Comment on page

Bekçi Sistemi

Mezarlık geçici koruma sistemi başlangıçta protokolün güvenliğini sağlamak için henüz olgunlaşmamışken parmaklıklar koyarak kötü niyetli kullanıcıların eylemleri kısıtlanabilir.
Bekçi sistemi, protokolün büyümesine yardımcı olmak için geçici bir korumadır.
Hissedar/yönetim oylarına göre etkinleştirilebilecek, devre dışı bırakılabilecek veya güncellenebilecek seviyede esnektir.
Bekçi sistemi SATIŞlara uygulanacaktır, bu demektir ki bir LP (likidite sağlayıcı) oluştururken de vergilendirileceksiniz. (vergi yalnızca likidite çiftinin TOMB tarafı için geçerlidir.)
Bekçi Sistemi Nasıl Çalışır?
Basitçe söylemek gerekirse, biri ne zaman TOMB satarsa bir ücret olacak, bu ücret $TOMB cari fiyatına göre değişken bir yüzde olacak.
Sabitlenmeye yaklaştıkça yüzde artacak, sabit/daralma altındaysa gitgide yükselecektir.
$TOMB fiyatına bağlı şekilde, ücretlerden toplanan $TOMB ile DAO’nun ne yapacağına ilişkin 2 senaryo olacaktır:
- Eylem 1: Fiyat sabit değerdan çok uzak olduğunda (Fiyat+%10 üstünde) toplanan TOMB likidite olarak eklenir. (%50si FTM için satılacaktır.)
-Eylem 2 : Fiyat, sabit aralığımız dahilinde (%10-%0 arası) veya sabitin altında olduğunda toplanan TOMB yakılacaktır.
Bekçi Sistemine neden ihtiyacımız var? Defi ortamındaki her yeni protokol gibi ilk yüzleşmemiz gereken konu likidite olacaktır. Olgunlaşmamış bir sistem fiyat manipülasyonuna maruz kalabilir çünkü bunu önlemek için yeterli likidite olmayabilir.
Her satış işleminde extra likiditeye dönüştürülecek bir ücret ekleyerek, topluluk bir bütün olarak protokolün büyümeyi olabildiğince hızlı hale getirmesine yardımcı olur.
Ücretler yüzdeli olduğu için balinalar da küçük oyuncular da aynı oranda etkilenecek, herkes edebildiği yardımı edecektir.
Bir daralmaya yaklaşılırken, ücretler satış baskısını yavaşlatmak için kırıcılar olarak çalışacak ve DAO fonunun yardımı ile mümkün olan en kısa sürede sabit fiyatın üzerine çıkış sağlanacaktır.
Peki ya insanlar DAO fonu devreye girdikten sonra sabit fiyat üstünden toplu satış, alım ve satım yaparak sistemden yararlanmak isterse?
Bu da ücret sistemi eklememizin son nedeni, salıncak ticaretin oyunun bir parçası olduğunun farkındayız ve bununla bir problemimiz yok, ancak daralma dönemlerinde salıncak tüccarları hakkında bir şey yapmadan ölüm sarmalından (önceki algocoinler gibi) çıkılamaz. Peg’in altına daha büyük bir ücret ekleyerek, tamamı olmasa da sabit fiyatın altındaki salıncak ticaretini engelleyebiliriz.
Bekçi sistemi ne kadar süre aktif olacak?
Bekçi sistemi, proje merkeziyetsiz olgun bir protokole dönüşene kadar geçici bir korumadır.
Bekçi sistemini etkinleştirmek, devre dışı bırakmak, ücret oranları ölçeğini güncellemek ve hatta tüm işlemlerde sabir bir ücret kullanmak için yeterince esnek olabilecek şekilde kodladık.
Proje olgunlaşmamış aşamadan geliştirme aşamasına geçtikten sonra, hissedarlar vergi ücretlerini azaltmak/arttırmak ve/veya Bekçi sistemini devre dışı bırakmak için oy kullanacaklardır.